O društvu

Društvo deluje v javnem interesu na območju Republike Slovenije ter sodeluje z društvi s podobnimi cilji doma in v tujini. Društvo je član Združenja evropskih društev za mikroskopijo (European Microscopy Society - EMS) in Mednarodne zveze društev za elektronsko mikroskopijo (International Federation of Societies for Electron Microscopy - IFSEM).

Naloge društva so povezovanje pedagoških delavcev, raziskovalcev in strokovnjakov, ki pri svojem delu uporabljajo metode mikroskopije in mikroanalize, pospeševanje in koordinacija mikroskopske raziskovalne dejavnosti na področju biološko medicinskih raziskav in raziskav materialov, sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi in zastopanje Republike Slovenije v ustreznih mednarodnih združenjih, pridobivanje in vzpodbujanje mladih sodelavcev ter prizadevanje za napredek znanja s področja mikroskopije in mikroanalize, prirejanje strokovnih posvetovanj in seznanjanje širše javnosti z znanstvenimi dosežki na področju mikroskopije.

 

Splošni podatki

Slovensko društvo za mikroskopijo samostojno in nepridobitno društvo s prostovoljnim članstvom, katerega cilj je spremljati in vzpodbujati raziskovanje ter izobraževanje na področju mikroskopije in mikroanalize v biološko-medicinskih vedah in pri raziskavah materialov.

 • Sedež društva:
  Inštitut za biologijo celice Medicinske fakultete
  Laboratorij za elektronsko mikroskopijo MF
  Lipičeva 2, Ljubljana
 • Registracijska številka v registru društev pri UE Ljubljana: 1351
 • Šifra dejavnosti: 94.120 - dejavnost strokovnih združenj
 • Matična številka: 5683734000
 • Številka računa: SI56 0206 0001 7272 925
 • Davčna številka: 11072377