Članstvo

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki dela pedagoško, raziskovalno in strokovno na področju mikroskopije in mikroanalize, ali je kako drugače povezan z dejavnostjo društva. Pogoji članstva in pravice članov so zapisane natančneje zapisane v statutu. Kdor želi postati član, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino.

Navodilo za plačilo članarine (PDF format, 300 kb)

 

Prijavnica

Prosimo, izpolnite spodnjo pristopno izjavo in jo pošljite na:

kristina.zagar@ijs.si, ali po pošti na Kristina Žagar, Instiut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Pristopna izjava (PDF format, 100 kb)
Pristopna izjava (RTF format, 10 kb)